ماه آفل(Falling Moon )


هایکوی مرگ


1 درباره کتاب

2درباره کتاب

 


 هایکوی مرگ
مترجم:معصومه فخرایی
ناشر:شاملو
زبان:انگلیسی-فارسی
تعداد صفحه:64
سال انتشار:زمستان91
نوبت چاپ:اول
شابک :7-364-116-600-978
قیمت:3000 تومان


stray