هایکوی مرگ

1 درباره کتاب 2درباره کتاب    هایکوی مرگمترجم:معصومه فخراییناشر:شاملوزبان:انگلیسی-فارسیتعداد صفحه:64سال انتشار:زمستان91نوبت چاپ:اولشابک :7-364-116-600-978قیمت:3000 تومان
/ 0 نظر / 54 بازدید

هايکوهای زمستانی بچه ها

با تشکر از دزدکی در سايت فرياد       صبح زمستانيدور شدن از رختخوابمحال ست! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(هايكو)Kaito Nagaseساله 11 :ژاپن(نصوير)Kaito Nagase ساله11: haikutoo coldto think آنقدر سردبراي گفتنهايكويي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(هايكو)Osamu Fujimaru ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 62 بازدید
شهریور 92
1 پست
مرداد 89
1 پست
مهر 87
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست