هايکو/ريتا عوده

 

river.gif

 

from every direction
waterfalls into the river
yet, it's still thirsty


از هرسوی

آب  می ریزد به رودخانه

و باز تشنه ست هنوز

 

***

 

 

from its shelter

the dog barks all night

at the stars

 

از لانه اش

پارس مي كند تمام شب

سگي به ستاره ها

 

***

 

in the river,
the moon and the star-
hugging

در رودخانه

ماه و ستاره

هم آغوش

 

 

***

 

When you hug me,

the sea feels jealous

of our waves...

 

وقتی بغلم میکنی

دریا رشک می برد

به امواجمان !

 

***

 

starry night-

two moons shine

in your eyes

 

شب پرستاره

می درخشد دو ماه

در چشمـانت

 

***

 

that full moon-
a coin falls into
the beggar's palm

ماه تمام-

می افتد دردست گدا
سکه ای

 

***

 

 

moon_coin.jpg

 

 

 

 

 

the sun is still

playing hide and seek

with the moon

 

آفتاب هنوز

قایم موشک بازی میکند

با ماه

 

***


the scent
not the flower
is driving me crazy

بوی گل

دیوانه ام میکند

نه گل

 

***

 

after a
long night...
the morning glory


بعد از

شبی طولانی

نیلوفر پیچ

***

 

first dew touch-
shyly, the lily unfolds
her petals


اولین لمس شبنم-

با شرم میگشاید زنبق

گلبرگهایش را

***

 

unfolding her
petals, an iris
!!...
without shame

 

بی شرمانه

می گشاید گلبرگهایش را

زنبقی

***

 

-throughdarkness
still spreading scents
that rose

در تاریکی

هنوز می افشاند بویش را

آن گل رز

***

 

 

haiku6.jpg

 

 

 

Tattooed by love
the palm tree grows up
towards the moon'slight

خالکوب عشق

درخت نخل قد می کشد

به سوی نور ماه

/ 30 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شيما

"اهلی کردن يعنی چی ؟"

نام

ناژارث نه ناصریه

نام

http://www.nazarethinfo.org/

خودم

من نازارث را در اينجا http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84 ديدم ريتا خودش هم ناصريه نوشته. باز هم ممنونم از شما.

ماهور

گوش می سپار نجوایی آرام : "...مرا بنويس ..." اين رو خيلی دوست دارم. سلام دوست عزیز تشکر برای انتخاب شعر های زیبای ریتا عوده مشتاقانه ترجمه های خوبت را دنبال میکنم.

شقايق زعفری

سلام همسایه... وبلاگ "به آفرید" با یک شعر قدیمی به روز شد... منتظرم...

شقايق زعفری

سلام همسایه... وبلاگ "به آفرید" با یک شعر قدیمی به روز شد... منتظرم...

سيما

چه خوب .. بعد اين همه وقت .. خوشحالم