هنوز زنده ام !

santoka 

  Santoka Taneda(1882 - 1940)

 

It's drizzling,

Here I am,

Still alive.

 


Anyhow,

I'm being kept alive,

Amongst the weeds.

 

glad to be alive

I scoop up the water

 


Being kept alive -

Quietly alone,

As I patch my clothes.

 


today, still alive

I stretch out my feet

 

 

Grasses and trees,

Have become rampant -

Returning home alive.

 


 

 

 

 


/ 37 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دریا

چقدر هم سبز و زِیبا./ موهبت بزرگی ست.حتی یک روز زرد و روز دیگه سبز .../روزهای خزان هم نباید فراموش کنیم هنوز زنده ایم...

فريبا

پس تا حالا فکر می کردی من چند سالمه ؟

زهرا

Being kept alive - Quietly alone, As I patch my clothes.

رويابيژنی

من هم هنوز دوستت دارم. هميشه...