هايکوهای زمستانی بچه ها

با تشکر از دزدکی در سايت فرياد 

 

 

صبح زمستاني
دور شدن از رختخواب
محال ست!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(هايكو)Kaito Nagaseساله 11 :ژاپن
(نصوير)Kaito Nagase ساله11:
haiku
too cold
to think


آنقدر سرد
براي گفتن
هايكويي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(هايكو)Osamu Fujimaru 14ساله :ژاپن
(نصوير)Naoshi Honda 15ساله:ژاپن
on a stove
a kettle
crying


بر بخاري
يك كتري
گريان


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(هايكو)Sanae Nakata 12ساله :ژاپن
(نصوير)Soichi Sato 13ساله:ژاپن
chafing hands
until
my gloves're found


دستها را به هم ميمالم
تااينكه
دستكشهايم پيدا شود


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(هايكو)Mikako Kajiwara 15ساله :ژاپن
(نصوير)Fumiko Hayashi 14ساله:ژاپن
Mother's hands
chapped
look cold


دستان
ترك خورده مادر
انگار سردند


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(هايكو)Eriko Wada 9ساله :ژاپن
(نصوير)Masumi Hayashi 13ساله:ژاپن
white snow--
gentle gift
from heaven


برف سپيد
هديه لطيف
آسمان


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(هايكو)Yuki Konishi 13ساله :ژاپن
(نصوير)Kiyoka Yanagawa 11ساله:ژاپن
snowfall
village tiny tots
playing out


بارش برف
كوچولوهاي ده
بازي كنان


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(هايكو)Kazuyoshi Goto 14ساله :ژاپن
(نصوير)Yukiko Honda 13ساله:ژاپن
snowman
with a tangerine nose
how cute!


آدم برفي
با بيني نارنگي
چه زيبا


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(هايكو)Miwa Takagi 9ساله :ژاپن
(نصوير)Yuka Yoshino 12ساله:ژاپن
under the sun
snowman melting
with a smile


زير آفتاب
ذوب ميشود آدم برفي
با لبخندي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(هايكو)Rino Tatejima 11ساله :ژاپن
(نصوير)Kazuko Isozaki 7ساله:ژاپن
Christmas
a lot of snow
on Mt Fuji


كريسمس
برف فراوان
بركوه فوجی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(هايكو)Saho Nakata 13ساله :ژاپن
(نصوير)Ryoko Iwata 14ساله:ژاپن
Mt. Fuji
covered with snow
stylish!


كوه فوجي
پوشيده از برف!
چه باسليقه!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(هايكو)Masaya Wada 8ساله :ژاپن
(نصوير)Kaori Imaizumi 11ساله:ژاپن
cold winter wind
through the bare trees
its whisper


باد سرد زمستاني
ميان درختان عريان
نجوايش


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(هايكو) Dylan Otterbein, the 4th Grade
.Elmwood Elementary School, Baltimore, Maryland
hide and seek
the sun and clouds
winter sky


قايم موشك بازي
آفتاب و ابرها
آسمان زمستانی


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(هايكو)Hiromi Shinbo 12ساله :ژاپن
(نصوير)Miho Kitayama 13ساله:ژاپن
winter rainy day
playing in the big puddles
water everywhere


روز باراني زمستاني
درچاله هاي بزرگ بازي كنان
همه جا آب


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Karle Henry 9ساله
Dry Creek Elementary School California


winter morning
out of bed
It's impossible!

/ 15 نظر / 62 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عباسحسیننژاد

قشنگ بودند! اين کودکان البته احساسات و شاعرانه‌گی‌شان انگاز از سن‌شان بيشتر است...

د

باسپاس .چرانظرتان راکامل نگفتید.بگذریم چرا.کودک هایکورامی خوانم شایدخاستگاه اش به اعتبارسادگی مفرط اش نیزهمین بوده.

بيتا

چقدر اين نقاشی ها دوست داشتنی اند ...حالا بيشتر از وقت ديگری کودک ميشوم ميان اينهمه سادگی و طرح و رنگ ...چه قشنگ بود ...

sherry

به سادگی بچگی و به زيبايی بچه ها. ممنون از اين همه سليقه

ماهور

نقاشی بچه ها رو هميشه دوست داشتم يه حس خوبی داره ، يه حس صميمی پررنگ يه جور سادگی و صداقت که انگار تمومی نداره. شاید چون هنوز به دنیای حسابگر دو ،دوتا چهار تای بزرگترها وارد نشدند .. ....... قايم موشك بازي آفتاب و ابرها آسمان زمستاني که چه تصویر قشنگی داره. و چقدر خوشحالم که در لحظاتی منهم شریک این احساس قشنگ هستم که تو با ترجمه های خوبت اون رو می آفرینی

مريم

چقدر نقاشی Fumiko Hayashi جالبه :)

فريبا

اومدم از تبريکت و کادوی قشنگت تشکر کنم که اينجا گير افتادم َ تو هميشه من و شگفت زده می کنی با اين پشتکار و سليقه ء خوبت چه قشنگه امروز ، اينجا ... دلم نمي خواد برگردم سر ِ كار مي خوام تا عصر اينجا بمونم

تبسم

خيلی قشنگ بودند يادم باشد نقاشی های بهار و نگار را برايت بفرستم... راستی از شنيدن صدات هنوز شارژم.